ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ

ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਬੱਚਾ
8 ਸਾਲ 1 ਦਿਨ ਵੀ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ B ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ
11 ਸਾਲ 1 ਦਿਨ ਵੀ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ C ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ
14 ਸਾਲ 1 ਦਿਨ ਵੀ ਉਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ D ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ

DOWNLOAD GROUP A 5-8 years

DOWNLOAD GROUP B 8-11 years

DOWNLOAD GROUP C 11-14 years

DOWNLOAD GROUP D 14+ years